Viktigt med vassa branschorganisationer! Inlägg Martin Krokstorp

Årets första månader innebär bl.a. post från, för oss lantbruksföretagare, aktuella branschorganisationer. Post som avser förnyat medlemskap för innevarande år. Vid en första anblick kan det kännas lite slentrianmässigt att godhjärtat fortsätta att stötta dessa många föreningar. Vad får jag egentligen tillbaka?

Skulle min spannmål sluta växa,  utan att jag stöttar SpmO

Absolut inte! Har inte min ko fyra spenor även utan att jag stöttar Sveriges Mjölkbönder? Högst sannolikt! MEN! Det jag som odlare och/eller djurproducent, får genom att aktivt stötta och engagera mig i de för mig aktuella organisationerna, exempelvis SFO, Sveriges Grisföretagare, Betodlarna, Svensk Fågel, Potatisodlarna, Svenska Fåravelsförbundet m.fl. är värt så mycket mer. Om någon/några av mina egna produktionsgrenar berörs av engagemanget från någon av dessa många föreningar och organisationer, så kan jag vara säker på att dessa oförtrutet jobbar för att värna och förbättra förutsättningarna för den produktionsgren det berör. Just detta är också den mest väsentliga funktionen av så nischade branschorganisationer. Vassa, konkreta och praktiskt förankrade idéer som lyfter och utvecklar svenskt lantbruk. 

Därför är de berättigade frågorna att ställa sig när man sitter där mitt i posthögen; 

Har jag ett intresse av att någon driver just mina frågor? 

Vill jag att mina respektive produktionsgrenar ska utvecklas för att kunna ge ett så optimalt resultat som möjligt? 

Hur stor blir egentligen medlemsavgiften utslaget per kilo produkt, och hur står detta i paritet med hur jag värderar utvecklingen av mina produktionsförutsättningar?

Visa min uppskattning och mitt deltagande

Själv anser jag att dessa olika medlemskronor är några av mina bäst placerade. Dels på grund av mina egna svar på frågorna ovan, och dels på grund av den gemenskap och intresse av odling och lantbruk som medlemskapen ger. Även de sociala sammanhang som alla dessa organisationer bjuder in till (Håll ut! De är snart tillbaka!) ger möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte som ger ett otroligt mervärde. Men mest av allt kan mitt medlemskap motiveras av solidaritet.

Solidaritet till att dessa olika organisationer, föreningar och medlemmar ständigt arbetar för förbättrade villkor för mig, även utan mitt medlemskap. Vad skulle då ge mig rätten att åka snålskjuts på deras arbete utan att visa min uppskattning och mitt deltagande, om än kanske ett passivt sådant?

Denna text är inget annat än en hyllning till alla lantbrukare som på ena eller andra sättet hjälps åt att driva våra företag framåt.

Vassa, nischade och aktiva branschorganisationer behövs!

Vi ses i minglet!

Martin Krokstorp, Ordförande SpmO Skåne