Viltåkerdag på Marsvinsholm

SpmO vilt

”Tack till alla som deltog på vår Viltåkerdag på Marsvinsholm! Vi fördjupade oss i möjligheterna kring viltremisser och möjliga åtgärder för ökad biologisk mångfald i åkerlandskapet. Vi fick också en trevlig introduktion i ett verktyg som kan hjälpa såväl säljare som köpare av spannmål att förbättra lönsamheten i handelsledet.
Ett extra stort tack till Sebastian Sohlberg från Malmgård Viltfrö, Tom Espgård från Länsstyrelsen Skåne, Joel Glemne från Skira och dagens värd, André Iacobaeus.
Två adresser för våra medlemmar att stifta bekantskap med är www.viltfro.se och www.skira.se”

Martin Krokstorp, Team SpmO Skåne