Rapport från Närke/Mikael Franzén 2023-11-06

Stora delar av området drabbades av översvämningar med följden av dålig bärighet, vilket
medförde stora problem vid skörd. I dagsläget är den mesta av skörden bärgat men med
stora skördeförluster, skördar är rapporterade på 2-4ton/ha på många områden. Den
skörden som är tröskad har kvalitetsproblem och knappt ingen brödsäd har framkommit.

Rapssådden har till stor del uteblivit, det torkade upp någorlunda för h-vete sådd men
inte på de arealer som var planerat. Man kan se tydlig syrebrist på de insådda arealerna på
grund av packskador och för mycket nederbörd. Allt detta medför likviditetsbrist hos många
lantbrukare, då priset på insatsvarorna har varit mycket höga och spannmålspriset har sjunkit.