Rapport från Närke/Mikael Franzén

En kall lång vinter med mycket nederbörd väckte viss oro, höstvetet som såddes sent på blöta och instabila jordar har lidit och inte etablerats sig som förväntat, i övrigt ser höstvetet mycket lovande ut. De få sådda höstrapsfälten ser bra ut.

Vårsådden startade sent och är knappt färdig i skrivande stund de jordarna som inte har torkat upp har inte gått att så. De fält med höstgröda som har fått kväve i tid ser ut att klara sig bra. I vissa delar av länet har man fått så om höstvetet då de inte klarat övervintringen då bestånden inte var tillräckligt etablerade i höstas.

Rapport från Närke/Mikael Franzén 2024-05-31