Rapport från Östergötland/Kristina Forsberg 2022-03-11

En del utvintrade fläckar på grund av vatten som inte förmått sjunka undan finns. En bra etablering i höstas gjorde att flesta höstsådda fält i länet växte sig starka i höstas och bör ha potential för bra avkastning. Vi har även en stor andel höstsådda grödor i länet.