Rapport från Östergötland/Petter Öhman

Vintern blev lång i Östergötland med stora snömängder långt in i april. Höstgrödorna har klarat vintern relativt bra förutom partier som blivit alltför vattenmättade. De stora mängderna vatten samt kyla i april har eftersatt höstgrödor något i låglänta partier men orsakade framför allt försenat vårbruk.

Delar av slättbygderna kunde slutföra sådden av spannmål, ärtor och lin under början till mitten av maj varierande fältförhållanden med sämre bärighet bitvis. Mellanbygderna har fått invänta upptorkningen i fält för att troligtvis kunna slutföras, i skrivande stund, i slutet av maj. Uppkomsten i tidigt sådda fält ser hittills bra ut trots befarade körskador men kan såklart uppkomma senare.

Genomgående för länet, så behövs det ett väderomslag snart. Framför allt med tanke på sent sådda fält med mindre markfukt kvar men även för ett generellt fint höstvetebestånd som än så länge har potential för en god skörd förutsatt regn och komplettering av kväve.”

Rapport från Östergötland/Petter Öhman 2024-05-31