Rapport från Skåne/Martin Krokstorp 2022-03-10

De höstsådda arealerna ser överlag bra ut. Februari månad bjöd på rikliga nederbördsmängder och antalet vattenspeglar som växte fram i landskapet hade nog även gjort en finne avundsjuk. Omsådd på utsatta arealer kommer att behövas. Olika jordars förmåga att svälja vatten har också påverkat möjligheten till startgödslingar. Nu, i mitten på mars syns ingen nederbörd i prognosen och tidig vårsådd på del arealer är aktuellt.

Drastiskt ökade kostnader för odling ökar risken, varpå timing och planering av åtgärder blir viktigare än någonsin. Värst är det för djurproducenterna och deras situation måste räddas! Livsmedelsstrategin måste upp på bordet igen!