Rapport från Skåne/Martin Krokstorp 2022-05-28

Ett på många håll rekordtidigt vårbruk följdes av kallt väder kombinerat med kraftigt regn i början av april. På slamningsbenägna jordar fick vårspannmålen därför en tuff start. Tidigt sådda betfält såddes om i viss utsträckning. Den senaste månaden har varit väldigt gynnsam med inte allt för varmt väder och dessutom en del regn. För de flesta grödorna kan vi nu hoppas på åtminstone normalskörd. Nu gäller det att skydda och vårda grödan, och kanske ladda den lite till så den orkar prestera både kvalitet och kvantitet.