Rapport från Skåne/Martin Krokstorp 2023-11-06

2023 har bjudit på 2 helt olika ansikten. Försommartorka i stora delar från april till
mitten av juni. På sina håll färre än 10 regndagar under nämnda period, och endast
25% av normal nederbörd. Därefter ett idogt regnande med uppemot 3 gånger
så mycket regn mot normalt i augusti. Besvärligt skördeläge på många håll med
avkastningstapp på mellan 20 och 60% i spannmålsgrödorna. En rekordstor andel av
volymerna klassas dessutom ned till foder. Rapsen är överlag den gröda som lidit mest,
och resultatet är på många håll för dåligt för att ens nämna.

Rapssådden blev av naturliga skäl ganska sen i år, men det fina vädret i september har
kompenserat detta. Även höstspannmålen har kunnat sås under fina förhållanden. För
dem som har majs och sockerbetor ser skördarna mycket bra ut. Nu är det dock åter
väldigt blött i markerna, så fälttrafiken bekymrar.

2023 är liksom 2018 ett år som vi kommer att behöva jobba med under lång tid
framöver för att reda ut. Vi lantbrukare har behövt bli allt för bra på att glömma och
vända blad. Just nu ser vi därför hoppfullt på 2024 och önskar fortsatt fin tillväxt och
goda odlingsbetingelser på det nya året.