Rapport från Södermanland/Dag von Bothmer 2022-03-13

I regionen är det fortfarande tjäle kvar i marken, framförallt i den centrala delen. Kuperade fält har i regel vattensamlingar med stor risk för isbrännor. Vårsolen tär dock för närvarande på isen. Det är svårt att i dagsläget bedöma hur vetet och rapsen kommer att klara sig. Finns viss risk för isådd och omsådd, framförallt i rapsen. Höstrapsen är för tidigt att säga något om, plantorna ser väldigt bruna ut, inga gröna blad kvar, det har varit påfrestande med både regn och kyla om vart annat. Vetet som är i vintervila fortfarande klarar sig nog bättre. Den senaste tiden har varit nederbördsfattig och prognosen visar ingen nederbörd i an tågan vilket förmodligen kommer innebära sen körning av växtnäring och ett sent vårbruk då nederbörd hjälper till att få tjälen ur marken.