Rapport från Stockholm/Uppsala/Gustaf Silén 2023-11-06

”Det har aldrig tidigare arbetats så många timmar och bränts så mycket diesel för att få så
lite tillbaka”. Så kan man sammanfatta känslorna hos medlemmarna i regionen.

Skörden började för vissa redan i juli och det har tröskats en bra bit in i oktober.
Höstveteavkastningen har varit okej och ganska nära normala nivåer men med mycket
varierande kvalitet. Tidigt tröskat vete har klarat falltalen.

Höstrapsen blommade delvis om för några och avkastningen har varit väldigt varierande
över fälten med låg snittskörd. Vårsäden har tyvärr varit katastrof för många där endast
v-rapsen gett skapligt. Både vårsäd och vårraps har växt om med stora problem vid skörd.

Det verkar som om de flesta har lyckats att höstså den planerade arealen dock under
kanske inte alltid optimala förhållanden.