Rapport från Uppland/Gustaf Silén 2022-06-04

I Uppland blev många lite tagna på sängen med snabbt upptorkande jordar vid en annars normal tidpunkt för vårbruk. Det var inte långt efter den sista snön försvann men ett nederbördsfattigt mars och april medförde ett torrt och fint vårbruk, väldigt lättbrukat efter lång vintertjäle. Vårsäd och våroljeväxter ser ut att komma jämnt och fint men det går sakta då vi inte haft någon riktig värme under vare sig april eller maj.

Höstsäden har lidit hårt under senvintern med mycket vatten stående ovanpå tjäle, rapporter om 5-35% utvintrad höstsäd, då fläckvis i fälten. Många har sått i vårvete eller korn men sannolikt inte all areal. Höstoljeväxterna är, i alla fall runt Uppsala, runt 90% utvintrade, mycket tråkigt med de priser vi har nu. För tillfället körs andragivor i vete och ogräsbekämpningar i vårsäd runt om i regionen.