Rapport från Västmanland/Dag-Henrik Larsson 2022-06-05

Efter en tuff vårvinter så dukade stora arealer med höstraps under och vetefälten blev ojämna från normala till tunna och fläckvis utgånget efter att vatten stått på fälten. Så småningom så torkade fälten upp och vårbruket kom igång tidsmässigt normalt. Förhållandena var goda med fin struktur efter den ovanligt långa perioden med tjäle. Vårbruket gick snabbt utan större uppehåll för nederbörd. Uppkomsten blev överlag bättre än normalt.

Stora delar av regionen har lidit av nederbördsunderskott under lång tid men en kall april och maj höll igen på utvecklingen av grödorna så när väl regnet kom så var det i grevens tid för framför allt möjligheten för höstgrödorna att få tag i kvävet.

Den svala perioden fram till och med maj har gjort att vetefälten har bestockat sig väl och ser nu bättre ut än i april. Nu när värmen kommer så ser vårsäden bättre ut än normalt och hoppas på att nederbörden räcker till under sommaren så att vi slipper torkan och helst också för höga temperaturer så att vi kan få möjlighet att tröska en fin gröda om ca 2,5 månader.