Rapport från Västra Sverige/Bertil Hagsgård 2022-06-03

Vårbruket startade upp tidigt i slättbygderna, redan i mitten på mars på många håll. Sen kom ett uppehåll med både snö och regn. Det stora vårbruket blev sedan runt 15 april. Förhållandena i vårbruket var mycket bra med fin struktur men med något skorpproblem. En vecka in i maj, kom välbehövlig nederbörd. Efter det har höstgrödorna utvecklats bra med fina kväveeffekter.

Höstrapsen är just nu i full blom eller börjar blomma över och grödorna ser överlag bra ut. Just nu är det full fart på att mata på rätt mängd kväve och skydda grödorna mot svamp. Om inget konstigt händer så borde vi kunna nå minst normalskörd.