Rapport från Västra Sverige/Bertil Hagsgård 2023-11-06

Det ihärdiga regnandet under hösten gjorde skördearbetet svårt. Trots det blev det mesta
skördat men med högre vattenhalter än normalt. Skörden på höstgrödorna blev runt
normal nivå, men med varierande kvalitet (falltal). Däremot på havre och vårkorn blev det
bara runt halv skörd. Torkan under våren satte ned skörden kraftigt på vårgrödorna. Även
här ser vi mycket varierande kvaliteter, med låga rymdvikter på havren och rosa kärnor,
hög proteinhalt på maltkornet. Höstsådden blev mindre än de flesta planerat, speciellt
höstrapsen pga det myckna regnandet. Man ser mycket syrebrist, nu på höstgrödorna.