Styrelsemöte 27:e november

Höstens styrelsemöte gick av stapeln den 27:e november i Stockholm. På programmet stod bland annat ett möte med LRF:s ordförande Palle Borgström då vi fick möjlighet att dryfta frågan om hur vi på ett bra sätt gemensamt kan informera konsumenten om prisdifferensen mellan gård och affär. Vi var överens om att detta arbete var mycket viktigt och att konsumenten över lag är mycket positivt inställd till svenska livsmedel. Det gäller med andra ord att smida medan järnet är varmt och inte missa tillfället att upplysa om var pengarna tar vägen i livsmedelskedjan. Palle berättade att man jobbar med ett antal projekt som går i linje med ovanstående. Vi hävdade att en enkel och tydlig information typ ”limpan” vore ett nog så viktigt redskap i diskussionen. Vi får se var det landar,  ett alternativ är givetvis att vi själva eller tillsammans med någon annan försöka skapa någon form av informationsmateriel. Efter mötet med Palle fortsatte vi med ordinarie mötesförhandlingar som avbröts fram på eftermiddagen med ett besök av företaget Skira. 

Spännande företagsidé

Skira träffade vi i somras och fick ett väldigt positivt intryck av både affärsidén och företagsledningen, detta sammantaget gjorde att vi återigen ville ha en träff för att informera oss om hur företaget utvecklas.

Företaget ägs till 60 procent av grundarna och 40 procent av LRF media, detta faktum genererade omedelbart frågan om hur fria företaget var att agera oberoende utan kooperationens inblandning. Man garanterade från ledningen att inga sådana problem existerade, utan majoriteten av ägandet stannar hos grundarna. Därmed får vi i nuläget och ur vårt perspektiv anse svaret som positivt. En annan trevlig nyhet var att Matilda von Rosen har anställts i företaget och kommer med sin erfarenhet och sitt kontaktnät borga för en stabil utveckling av affärsidén. 

För spannmålsodlarna är denna möjlighet en viktig del i vårt arbete att på ett enkelt och snabbt sätt bjuda ut våra varor på en mycket större marknad än idag. Att kunna förhandla fram det rätta priset för den produkt man har i lager utan hänsyn till en massa påhittade eller onödiga kravspecifikationer, det är bondenytta på riktigt.Vi önskar ”nybyggarna” all framgång och kommer löpande hålla koll på er.

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vår förhoppning är att nästa år blir lite mer hanterbart än detta historiska år 2018, kanske man kan få önska sig en rejäl skörd, höga priser och ärliga politiker. Den sista önskan var kanske att spänna bågen lite väl mycket.

30 november 2018

Johan Karlzén, Ordförande SpmO