Synpunkter från Spmo till Handelsbankens ledning rörande deras avsikt att lägga ner terminshandeln

Till
VD Carina Åkerström, Ordförande Pär Boman och Ansvarig för skog och lantbruk Ulrik Wedelin.

Som ordförande i Sveriges spannmålsodlare känner jag att det är på sin plats att vi förmedlar våra synpunkter på beslutet att lägga ner möjligheten att prissäkra våra produkter.

Vi har under många år haft ett mycket bra och lärorikt samarbete med banken, först via Torbjörn Ivarsson och på senare år även med Karl Persson. Båda parter har enligt vår mening haft stor nytta av detta samarbete, lantbrukaren har fått möjlighet att förkovra sig i riskhanteringens svåra konst och på det sättet kunnat minska riskerna i sitt företagande. Banken har i gengäld fått möjligheten på ett otvunget sätt skapa nya kundkontakter med en intressant och kapitalstark kundgrupp.

Meddelandet att banken avser att sluta med råvaruhandel är för våra medlemmar mycket oroväckande, dels kommer den fortsatta möjligen till bankanknuten riskhantering endast tillhandahållas av en aktör (SEB). Detta förhållande är givetvis ur konkurrenssynpunkt inget önskvärt scenario för våra medlemmar/era kunder. Att man från bankens sida väljer att stänga ner möjligheten att risksäkra sin produktion är högst förvånande. Man skall inte glömma att risksäkring av jordbruksprodukter har de senaste årtiondena varit synonymt med Handelsbanken, att kasta bort allt arbete som lagts ner på att bli en riktig ”lantbruksbank” känns milt sagt överilat.

Givetvis kan lantbrukaren vända sig till andra aktörer för att säkra sina produkter men då kvarstår frågan varför man skall stanna i banken om man ändå måste etablera ytterligare en kontakt som inte har helhetssynen på ens företag. Fördelen med er nuvarande affärsidé mot lantbruket har varit kundkännedomen närheten till kompetens och möjligheten att få snabba besked direkt från kontoren. Då vi som förening givetvis inte är insatta i bankens analys av råvaruhandeln kan vi inte heller bedöma riktigheten i beslutet, det vi dock kan förmedla till er i ledningen är våra medlemmars oro att ni inte förstår vidden av detta beslut. Bankens handlande sänder en tydlig signal till lantbrukskunden att denna kundkategori inte längre är lika intressant som tidigare. Vi tror att detta beslut är ett stort misstag och att man kanske inte fullt ut funderat på vilka konsekvenserna beslutet får för bankens framtida relationer med lantbrukskunderna.

Johan Karlzén, Ordförande SpmO