Rapport från Västra Sverige/Bertil Hagsgård 2023-05-07

”Vårbruket rullade igång under påskhelgen med främst gödsling av höstgrödor och i slättbygderna även sådd. Förutsättningarna var på många håll inte dom bästa, med torrt/hårt på ytan och blött/svampigt in under. Många gårdar sådde färdigt redan veckan efter påsk, pga mycket höstsått.

Höstgrödorna i vårt område har klarat sig bra överlag, mycket tack vare att vi hade ett snötäcke under den kalla perioden. Vi ser fina kväveeffekter redan, tack vare regnen som löst upp gödningen.

Efter regnperioden som blev började vårbruket på igen runt månadsskiftet april/maj, och då mer allmänt, även i mellanbygderna. I skrivande stund är det fortfarande många som sår.

Nattfrosten har varit ihärdig fram tills nu, vilket gjort att grödutvecklingen har gått långsamt. Nu hoppas vi på att nattfrosten ger sig, och att det kommer lite värme framöver.”