Arkiv:

Remiss inskickad

Näringsdepartementet Diarienummer N2021/02166 Föreningen Sveriges Spannmålsodlarförenings synpunkter på SOU 2021:67: Vägen mot fossil oberoende jordbruk. Föreningen har via Näringsdepartementet erbjudits en möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag rörande utredningen om vägen mot ett fossil oberoende jordbruk. Svensk spannmålsodling kommer även fortsättningsvis vara beroende av…

Read More

Det brinner i knutarna!

Nu drar det en snål vind runt knutarna på det svenska lantbruket, utmaningarna känns på gränsen till omänskliga. Och då mina vänner gäller det att tänka klart och inte hemfalla åt jämförelser och snyftbeskrivningar om hur den egna produktionsinriktningen drabbas värre än andra. Lantbruket är…

Read More