Är det okey att vi får 20% mindre betalt än våra Europeiska kollegor?

Spannmålsodlarna

Styrelsemöte avhölls den 30/10 i Jordbruksverkets lokaler, Patrik Eklöf från Jordbruks och analysavdelningen på myndigheten hade förnämligt ordnat så att vi kunde disponera ett konferensrum för vårt möte. Ingrid Eilertz gav oss en utförlig genomgång av den nya organisationen inom JV, sen vidtog en diskussion om Livsmedelsstrategin där Andreas Davelid berättade om hur implementeringsarbete fortskrider. Patrik gick igenom spannmålshandel i värden och hur det ser ut i Sverige, stort tack Patrik för möjligheten att komma och hälsa på.

Bristen på ett korrekt spannmålspris
Styrelsemötets huvudämne var som vanligt (tyvärr) bristen på ett korrekt spannmålspris i landet, vår analys av omgivande länders pris på gårdsnivå visar fortsatt att vi halkar efter. Om vi antar att ca 3 miljoner ton spannmål används till humankonsumtion, industri och export då vi har medvetet bortsett från foder då en del av detta prissätts internt på gården.

Tittar vi på vad våra grannländer exempelvis finska och tyska kollegor får betalt för sin vara så ligger vi med god marginal 20% under. Om du nu tittar på din egen spannmålsproduktion och funderar på hur din ekonomi skulle sett ut om du fick 20% mer betalt för spannmålen med samma insatskostnader.

På en gård som producerar och säljer ca 200ton spannmål/år rör det sig om minst 60 000 kr av handeln bortschabblad intäkt, tycker man som företagare att detta är ok? Varför skall svensk råvaruhandel vara sämst i klassen på att betala sina producenter, det räcker tyvärr inte med en bra återbäring för att reda ut det som varit. Nu är det dags för våra spannmålsköpare att förklara varför spannmålen skall vara billigare i Sverige än i övriga Europa, är den mycket sämre, har vi för långt till hamnarna, har vi för låga krav på livsmedelsäkerheten, är våra uppköpares logistikkostnader för höga eller är det bara av ren okunskap om marknaden som man sätter för lågt pris och därmed exporterar våra produkter för billigt? Att det skulle handla om en medveten prisdumpning på hemmamarknaden är givetvis helt otänkbart.

Du som producent av spannmål har en del att fundera över i höst, kanske finns det anledning att ta upp diskussionen med din handelspartner i exemplet fanns det minst 60 000 anledningar att reagera, eller hur? Vi fortsätter borra i detta ämne och återkommer med mer fakta i målet, en liten test export kanske inte skulle skada.

Vi ger oss som sagt inte i denna fråga utan kommer på alla sätt fortsätta jobba för ett bättre spannmålspris. Våra medlemmar har tydligt utryckt att denna fråga är den absolut viktigaste för föreningen att jobba vidare med.

Vi hör och lyder!

5 November 2019
Johan Karlzén, Ordförande SpmO

På bilden från vänster: Annelie Franzén, Johan Karlzén, Gustaf Silén, Dag-Henrik Larsson, Christian Radby, Kristina Forsberg, Bertil Hagsgård, Patrik Eklöf JV, Martin Krokstorp, Ingrid Eilertz JV, Dag von Bothmer, Mikael Franzén och Andreas Davelid JV.