Den urusla skörden kräver en snabb och kraftfull prishöjning på spannmål

Lantmännens exportstopp har som utlovat inte givit någon prisökning på vårt spannmål, kanske ett importstopp skulle bita lite bättre! Vi odlare kommer att behöva flera goda år för att rätta till effekterna av årets vedermödor, först torrt som i Sahara och sen monsunregn i skörd, kryddat med fantasipriser på våra insatsmedel. Detta visar på hur känslig vår livsmedelsförsörjning är på det nationella planet. Det ständiga klagandet på höga livsmedelspriser måste i fortsättningen adresseras till rätt mottagare, lantbrukets försumbara del av kakan är skrattretande liten.

Hur kommer underleveranser hanteras av handeln?

Vi kan redan nu konstatera att maltkornet i stora delar av landet inte kommer att klara kvalitetskraven. Rågen som tröskats efter den 12/8 har inget falltal, lika så är de falltals känsligaste vetesorterna redan nu under 100 vilket inte bådar gott med tanke på det eviga regnandet. Som lök på laxen har vi tappat skördevolym motsvarande 25-40%, hur kommer våra uppköpare hantera detta faktum? Årets krav på 100% uppfyllnad av tecknade kontrakt kan bli en tuff nöt, vem blir först ut med att erbjuda lättnader i leveransplikten.

Vem ska stå för kostnaderna när extremvädret slår till nästa gång?

Olika typer av katastrof stöd är ingen framkomlig lösning oavsett om du är över eller under 40 år, här behövs en långsiktig lösning som stavas skördeförsäkring. Enkelt utryckt en försäkring som täcker skördebortfallet vid extrema väderförhållanden, man anmäler sin skada och den blir besiktigad och bedömd enligt alla konstens regler. Ersättning utgår och kommer att landa på de platser där skada uppkommit, inte som nu till alla som fyllt i en arealansökan. Rimligen borde en sådan lösning passa bra in i målet att säkra landets livsmedelsförsörjning.

Utan en vettig lönsamhet och med ett orimligt stort risktagande kommer det snart att saknas folk som har råd att satsa sin vakna tid på att producera livsmedelsråvaror åt befolkningen. Så i stället för att dutta ut pengar som inte hamnar rätt ändå så borde man snarast titta på en statsfinansiering av ovanstående förslag. Det bör inte vara allt för svårt att komma fram till ett vettigt koncept, då denna typ av försäkringslösning finns i ett flertal andra länder. Så upp till bevis Herr minister och tillsätt en snabbutredning, det är bara 11 månader kvar tills nästa skörd.

2023-08-14 Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlare.
En del av ledaren för augusti, läs även inlägget om Glyfosat.