Inlägg Region Västmanland/Dalarna. Egen härd är guld värd

Gammalt talesätt som stämmer bra in på tillgången till eget spannmålslager. Vi har sett priserna på vete dra iväg 30-50 öre från skörd fram till slutet på oktober för skörden 2020. Vi inom SpmO tror stenhårt på att vi spannmålsodlare skall bygga för egen lagring på gårdarna. Största anledningen är att vi tar kontrollen över spannmålen och får en större chans till ett korrekt marknadspris med mindre skillnader till våra europeiska kollegor. Med de stora skördeleveranserna som sker i dagsläget sitter handeln ofta tryggt med stora volymer inlagrade. En aspekt till för oss som inte har en silo nästgårds är faktiskt det bättre flödet av spannmål och transporter under skörd med eget lager.

Oktoberträffen

Spannmålsodlarna Västmanland/Dalarna anordnade den 9 oktober en träff hos Thomas Karlsson på Matiro, ett stenkast från Köping. Thomas har under året investerat i ett rejält planlager med ingjutna luftkanaler i plattan för luftning och/eller torkning. Hallen har ett brett användningsområde. Thomas har även under året satsat på Sveriges första Sly Boss från Agrisem. Svenska återförsäljare är Kornbo Maskin. Sly Boss är en direktsåmaskin med intressanta lösningar för direktsådd under skiftande förhållanden. Träffen var välbesökt och vi klarade precis gränsen på 50 personer enligt gällande coronareglemente.

Glyfosat

Frankrike ser ut att lätta på reglerna kring glyfosat vilket är glädjande, hoppas fler stater hänger på och låter kunskapen styra besluten och inte agera vindflöjel åt populistiska krafter.

Årets sådd av höstvete har rullat på bra och den milda hösten har gett goda förutsättningar för en god start på det nya växtodlingsåret. Sammantaget med ökande priser och ljusningar på glyfosatfronten så är optimismen stor så här på höstkanten.

2020-11-02

Dag-Henrik Larsson, Ordförande SpmO Västmanland/Dalarna