Ett litet axplock av vad vi har på gång

Ett litet axplock av vad vi har på gång. SpmO/Spannmålsodlarna

Lite av vad vi sysslar med på dagarna.

  • Vi har ansökt och fått godkänt dispensen för användande av Sportak mot snömögel i rågvete. 
  • 28/8 Deltagit i EU-sakråd på Näringslivsdepartementet om kommissionens förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. 
  • 3/9 Workshop kring Glyfosat arrangerad av Partnerskap Alnarp.
  • 28/9 Växtskyddsrådets möte i Jönköping.
  • 17/10 Jordbruksverkets råd för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i Jönköping.
  • 14–15/11 Nationell växtskyddskonferens på Ultuna.
  • Planering av Riksmöte & Event 24/5-2019  pågår för fullt.