Fortsatt en ministerlös näring

För ett par månader sen ondgjorde jag mig över det herrelösa lantbruket, tyvärr har inget hänt sedan dess. Jo, vår näringsminister som tillfälligt fick ta över ”landsbygden” har bestämt sig för att avgå nu i november. Så Sverige fortsätter att utmärka sig som ett av de få länder i världen utan egen jordbruksminister, detta skulle vara otänkbart i de europeiska grannländerna. Man kan bara spekulera i hur utgången av förhandlingarna i EU om den nya jordbrukspolitiken, skulle sett ut om vi haft en engagerad minister på vår sida.

Tyvärr ser det bistert ut för det svenska växtodlingsjordbruket, här väntar kraftiga nedskärningar av det framtida gårdsstödet, detta landar runt 1100kr/ha en lite nätt sänkning på i runda slängar 800kr. Sen finns det alltid en massa om och men, beroende på hur stor areal man brukar och ens benägenhet att söka diverse miljöersättningar m.m. Dessa ersättningar har förvisso en tendens att kosta minst lika mycket som ersättningsbeloppet, detta skapar med andra ord inga ekonomiska mervärden i företaget. Som konventionell växtodlare får vi tyvärr snällt vänja oss vid en kraftigt minskad ersättning från EU de närmaste åren.

Jag känner att vi hamnat nära brytpunkten för när det inte längre är självklart att delta i detta stödreglemente. Du som fri växtodlare behöver inte längre stå med mössan i hand när kontrollanten kommer ut och hotar med indragen ersättning, inte heller lägga ner en massa onödig tid och pengar på krångliga blanketter eller förvirrade regelverk. Det är absolut tid att ta sig en funderare på vad det kostar att delta i detta otidsenliga bidragssystem. Regelverk gynnar på intet sätt landets livsmedelsproduktion, utan tillfredsställer endast en massa klåfingriga politikers våta dröm om ett Bullerbyn i megaformat.

Klimatfrågan kort analys!

Med en miljö och klimatminister som rusar framåt likt Karl XII på väg till slaget om Poltava, kan det aldrig sluta väl. Konsekvenstänkande verkar inte finnas i våra regeringspolitikers vokabulär över huvud taget, kommer mänskligheten överleva en omställning till något helt okänt? ”Historien är den bäste läraren och har de mest uppmärksamma eleverna” kanske något att fundera över herr Bolund.

Styrelsearbetet rullar på

Vårt senaste styrelsemöte avhölls i Vadstena, där fick vi bland annat fick möjlighet att gå igenom marknaden, läget i CAP förhandlingen och vårens stämma i Västerås. En återkommande fråga på styrelsemötena är hur vi skall få med de yngre spannmålsodlarna i föreningen, en inte helt enkel pilsner. Att delta i föreningar har på något sett tappat sin dragningskraft, man har sitt sociala liv mer lättillgängligt idag och behovet av att träffas fysiskt och diskutera är inte lika angeläget nu som förr. Har du som medlem några funderingar eller förslag i frågan, så tveka inte att höra av dig. Våra förtroendevalda finns med kontaktuppgifter på hemsidan. http://www.spmo.se/kontaktsidor/

Mötet avslutades med en rundvandring på Väderstad där Bo Stark informerade om företagets fantastiska utveckling, vi fick också tid för en allmän diskussion om lantbruket sett ur en lantbruksmaskins tillverkares synvinkel. Stort Tack Bo!

I övrigt så fortsätter föreningens styrelse jobba på med att påverka politikerna in i det sista när det gäller den nya CAP politiken, strax innan årsskiftet skall Sveriges ståndpunkter vara inlämnande till Bryssel. Sofia Björnsson LRF:s expert på jordbrukspolitik, har varit behjälplig med en dragning gällande konsekvenserna för växtodlingsjordbruket. I december träffar vi Palle Borgström för att diskutera lantbrukets framtida utmaningar och vad våra föreningar gemensamt kan göra för att förbättra villkoren för den svenska växtodlaren.

2021-11-07 Johan Karlzén, ordförande i Sveriges Spannmålsodlare