Funderingar i en föränderlig tid!

Just hemkommen från skidsemestern sitter jag och plöjer igenom lantbrukspressen. Det slår mig att var och varannan artikel eller insändare handlar om hur vi som företagare skall forma våra verksamheter efter ett antal individers speciella önskemål. Titta på skogen, när det är dags att skörda frukterna av ett långsiktigt arbete kommer det någon person eller organisation och sätter käppar i hjulet. Myndigheterna duckar och tar den enkla vägen genom att inte sätta ner foten och låta skogsägaren få fortsätta bruka sin skog som tidigare generationer skapat genom ett hårt och målmedvetet arbete. Detta arbete har skett utan pekpinnar från samhället och en massa förvirrade trädkramare.

Samma sak ser vi i lantbruket, många vill vara med och pilla i våra verksamheter. Att bruka sin gård innebär idag att infoga sig i ledet och uppfylla diverse önskningar och krav som leder verksamheten långt ifrån det ursprungliga syftet. Att i stället för att koncentrera oss på livsmedelsproduktion, skall vi nu fokusera våra verksamheter på biologisk mångfald. Varför skall skog och lantbruk dra hela mångfalds lasset, borde inte den stora biten vara att förgröna övriga delar i samhället? Det finns stora arealer som står utan biologisk mångfald i vårt moderna samhälle, där åtgärderna skulle kunna nyskapa mångfald utan att påverka vår livsmedelsproduktion negativt.

Att som nu lägga en massa krut på biologisk mångfald i verksamheter som redan levererar densamma är direkt kontraproduktivt. Tyvärr har begreppen biologisk mångfald och ekologiskt jordbruk blivit ett samlat begrepp så fort man skall diskutera de gröna näringarna påverkan på vår miljö. Man skall komma ihåg att första gången man började använda uttrycket biologisk mångfald var 1992, alltså ca 20 år sedan.

Märkligt att detta nyligen påhittade och överanvända ord skall behöva påverka en hel näring som levererat mångfald i nära 12 000 år! Vi hoppas att arbetet men Livsmedelsstrategin 2.0 skall skapa goda möjligheter att producera livsmedel till våra invånare utan allt för många pekpinnar baserade på nyligen påhittade uttryck.

Då avslutar vi som utlovat med ett litet utdrag ur våra kära handelspartners kravspecifikationer gällande inköp av spannmål/oljeväxter
Visste du att:

*Fel eller brist som upptäcks vid undersökning/ analys i samband med leverans ska av Köparen skriftligen reklameras till Leverantören utan dröjsmål dock senast den 1 december såvitt avser Råvara som avlämnats under Skördeperioden och senast sextio (60) dagar från avlämnandet såvitt avser Råvara som avlämnats under Lagerperioden.

Utan begränsning av det föregående ska dock Köparen alltid ha rätt att åberopa (i) fel eller brist som inte upptäcks vid undersökning/ analys i samband med leverans, och (ii) fel eller brist avseende förhållande som utfästs av Leverantören i leveransförsäkran, genom att skriftligen reklamera felet eller bristen till Leverantören inom trettio (30) dagar från det att felet eller bristen kopplat till Leverantörens leverans upptäcktes. Sker inte reklamation i rätt tid ska Köparen anses ha godkänt felet eller bristen.

*Utdrag ur handelns inköpsvillkor under, Allmänna inköpsvillkor för spannmål och oljeväxter.

2023-03-14
Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlare