Kallelse till digital föreningsstämma

SpmO

Bästa spannmålsodlare!

Nu har vi en stämma framför oss, som tyvärr är digital i år också, men vi hoppas verkligen att detta är sista gången och att vi snart kan träffas som vanligt igen. Men till dess, så ser vi framemot att vi ses på skärmen den 11:e juni.

Kallelse till föreningsstämma i Föreningen Sveriges Spannmålsodlare

Föreningen Sveriges Spannmålsodlare avhåller sin ordinarie stämma den 11/6 10:00. Stämman kommer att genomföras digitalt, då myndigheterna avråder från större möten. Detta betyder att du måste anmäla ditt deltagande till kansliet om du vill delta på stämman.

Vi kommer att behöva din e-post adress och mobil nummer senast den 6/6 för att kunna sända ut en kod för att du skall kunna kan logga in och delta i mötet.

Mötet i sig självt kommer att genomföras enligt stadgeenlig dagordning samt ett kort föredrag och summering av året.

Som ni säkert alla förstår är detta inte något vi i styrelsen önskar, men situationen i världen kan vi inte påverka. Jag förutsätter att ni alla har förståelse för det något primitiva stämmoarrangemanget, men vi skall med gemensamma krafter genomföra mötet så bra som möjligt.

Anmälan om att deltaga på det digitala mötet gör du senast den 6/6 till Kansliet på: sekr@spmo.se.

Varmt Välkommen

Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlarförening