Konkurrensen i spannmålshandeln minskar

Inköpspris från Lantbrukare

Enligt uppgifter i media tar Lantmännen över företaget Hjalmar Möller i Skåne, en privat spannmåls- och förnödenhetshandlare försvinner tyvärr från marknaden. Hur ser det ut framåt för de privata handlarna, tittar man i kristallkulan upptäcker man att ett antal handlare behöver fundera på hur man skall lösa successionsordningen. I dagarna kom BM Agris veckobrev ut och i en bilaga nämner Mats Eriksson att han funderar mycket på ovanstående problematik. Mats menar att BM Agri behöver föryngras och ägandet breddas om företaget skall kunna fortsätta existera på marknaden. Att konkurrensen i spannmålshandeln minskar är ett allvarligt problem för oss spannmålsodlare, kommer de tre stora att bli ensamma på marknaden i framtiden eller finns det hopp för en fortsatt privathandel? Spannmålsodlarföreningens målsättning är att uppmuntra en sund konkurrens, vår förhoppning är att det skall finnas plats även för de lite mindre handelsföretagen.

Styrelsens möte i Kvänum

Styrelsen inklusive suppleanter och delar av valberedningen träffades i början av februari i Kvänum för ett tvådagarsmöte. Temat för mötet var att diskutera kontraktsvillkoren i spannmålshandeln, alla hade fått i uppgift att gå igenom de olika handlarnas inköpskontrakt och även jämföra med utländska handlares krav specifikationer. Vi kunde snabbt konstatera att de svenska avtalen och kvalitetskraven är mer eller mindre unika i Europa, mycket i avtalstexterna bygger på att säljaren är ansvarig i evig tid för eventuella fel i leveransen, vilket är helt orimligt. Även delar av kvalitets regleringarna skiljer sig stort ifrån våra grannländer, vilket är förvånande då spannmålen handlas utan problem mellan de olika länderna. 

Nu kan man inte ha så stora förväntningar på att kvalitetskraven skall ändras på de varor som köps och säljs inom landet, då det står handlarna fritt att bestämma dessa. Det man däremot kan ha synpunkter på är den mängd som går på export, rimligen borde det där finnas möjlighet till harmonisering av kravspecifikationerna. Vi kommer under våren uppmärksamma er på delar av avtalstexten, tänk på att ett avtal består av två parter som kommit överens. Gå inte med på vilka stolligheter som helst, ta upp de punkter som du anser vara oskäliga och be att få dem justerade. Så länge finns det konkurrens på marknaden kan man välja den partner som är beredd att lyssna på kundens synpunkter.

Vi tackar föredragshållarna och ser framemot ett fortsatt gott samarbete

Dag två fick vi besök av Rasmus Troedsson från Agria, som informerade oss om olika upplägg för en eventuell framtida grödaförsäkring. Rasmus gick igenom olika länders försäkringar och vi fick möjlighet att komma med synpunkter och förslag på vad som skulle kunna passa i Sverige. Vi fick lära oss att i många länder subventionerar staten försäkringspremien ibland med ända upp till 70%, detta vore kanske en bra lösning för att minska den ekonomiska risken i den svenska växtodlingen. Vi kommer att ta upp frågan med landsbygdsministern och Jordbruksverket.

Efter Rasmus träffade vi Carsten Klausen och Victor Ebel från Svenska Foder, vi fick först en information om företaget och sen diskuterades det marknad, kontrakt, export och konkurrens. Victor gick igenom hur marknaden utvecklat sig under året, vi blev åter igen uppmärksammade på att man skall göra sina affärer i tid och inte vänta på att priserna skall fortsätta stiga i all evighet. Tack och lov är det inte bara vi lantbrukare som är lite tröga utan det erkändes att även kunniga handlare missat topparna i år. 

Hur skall vi då resonera framåt, tipset blev att göra lite flera och mindre affärer under året och inte vara rädd för att säkra lite mer när man ser att kalkylen är positiv. Inköp av förnödenheter bör växlas mot försäljning så att man inte tappar sin likviditet. När vi bad om en framtidsspaning så blev svaret att vi kunde förvänta oss fortsatt höga priser på insatsvaror och sjunkande priser på spannmål/oljeväxter, vilket inte kändes särskilt förvånande med tanke på att det kom från en handlare. Det fanns dock en brasklapp i resonemanget som stavas KRIG och VÄDER, om dessa två parametrar stökar till det så kan vi förvänta oss stora prisökningar på allt. Vi tackar föredragshållarna och ser framemot ett fortsatt gott samarbete.

Livsmedelsstrategin 2.0

Jag hade förmånen att få delta i Landsbygdsminister Peter Kullgrens sjösättande av den ”nya” Livsmedelsstrategin 2.0, mötet ägde rum på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Avsikten var att låta branschens organisationer få möjlighet att träffa ministern, och samtidigt få lyssna på olika aktörers funderingar och önskemål på en uppdatering av den nuvarande strategin.

Vi fick även möjlighet att ”mingla” med mötesdeltagarna vilket skapade goda möjligheter till framtida nätverkande. Önskemålet från ministern är att få in synpunkter och förslag från näringens aktörer, hur vill vi att en uppdaterad strategi skall formuleras för att bli tydlig, meningen är att strategin skall skapa tydligt positiva effekter för den svenska livsmedelsproduktionen. Vi kommer arbeta fram lämpliga förslag rörande exempelvis regelförenklingar. har ni synpunkter och förslag så tveka inte att meddela oss i styrelsen.

Avslutningsvis noterar jag att Lantmännen åter igen visat en styrka och stabilitet i sitt företagande, rekordresultat i år igen, Stort Grattis. En mening i pressreleasen som jag noterat med tillfredställelse är, att Lantmännen kommit fram till att det höga kostnadsläget ökar risken i företagandet. Något som vi lantbruksföretagare noterat sedan länge, inget nytt under solen!

På tal om risker i företagandet! -Visste du till exempel att? 

*Leverantören skall hålla köparen skadeslös i anledning av alla eventuella krav från tredje man härrörande ur skador på person eller egendom som orsakats av Råvaran. 

*Utdrag ur handelns inköpsvillkor under, Allmänna inköpsvillkor för spannmål och oljeväxter. 

Våren närmar sig!                                                                                                                                            

2023-02-13

Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlare