Lackar äntligen mot Jul!

Jag menar verkligen äntligen, efter att ha genomlidit ett sådant växtodlingsår behöver man en stunds återhämtning framför granen. De flesta av oss önskar sig nog mest av allt ett någorlunda normalt 2024, möjligen lite svårt att begära av jultomten. Det vi kan hoppas på är att ”tomtenissarna” som oavbrutet pillar i våra verksamheter och dess spelregler kan ta ett års uppehåll och låta lantbruket komma i balans. Ett tips kan vara att utnyttja tiden till en tur ut i verkligheten, och där låta sig informeras av de som gör jobbet med att säkra livsmedelsproduktionen åt våra medborgare. En ouppnåelig önskan, jag vet men det skadar inte att försöka.

Styrelsemöte i Jönköping
Vårt senaste möte avhölls på Jordbruksverket den 20 november, en av punkterna gällde den fortsatta diskussionen om Sveriges framtida beredskapslagring av spannmål. Det blev en bra genomgång om hur arbetet fortskrider samt möjlighet att framför våra synpunkter på eventuell gårdslagring. Vi redovisade också resultatet av den enkäten som alla medlemmar fått möjlighet att besvara.

Resultatet visar på att det finns en övervägande majoritet som kan tänka sig att utöka sina lager och givet ett attraktivt affärsupplägg erbjuda plats till beredskapslagring. Övriga frågor som diskuterades var hur olika scenarion vid en krissituation skulle komma att hanteras, exempelvis ransonering av livsmedel, robustheten på gården, hur brist på el skall hanteras samt tillgång på veterinärer. Vi tackar Jordbruksverket och särskilt Patrik Eklöf för ett bra och informativt möte.

Nästa punkt var ett digitalt möte med Skira som representerades av Rebecca Rosander och Frida Carlstedt. Vi diskuterade hur en framtida spannmålshandel skulle kunna se ut, vilka förbättringsmöjligheter finns i jämförelse med det koncept man idag erbjuder sina kunder. Rebecca och Frida fick en del synpunkter och önskemål med sig hem och vi ser framemot en fortsatt dialog i ämnet.

Övriga frågor som ventilerades på mötet var risken att våra betningsmedel på sikt kan komma att försvinna, tyvärr finns det ingen konsekvensanalys som kan peka på effekterna av ett förbud. SpmO har lämnat in ett remissvar på EU-kommissionens förslag till direktiv om jordhälsa, går att läsa på vår hemsida. En diskussion om regeringens förslag till ändring i jordförvärvslagen, ledde till att styrelsemedlemmarna var och en ska sätta sig in i frågan, för att sedan gemensamt kunna utforma ett remissvar. Avslutningsvis rapporterades det från möten som styrelsemedlemmarna deltagit i och regionerna informerade om sin verksamhet.

Mycket fokus på lönsamhet och likviditet
Den största mediala frågan just nu gällande lantbruket är hur den dåliga skörden i kombination med urusel lönsamhet, drabbar de stackars konsumenterna genom en stigande inflation. Vilket bevara oss väl kommer påverka julborden negativt, snålt med prinskorv och ingen nubbe till sillen, med andra ord en riktig härdsmälta på julaftonskvällen. Det som förvånar är att ingen talar om överdådet under granen, här flockas det med paketet som vanligt.

Att livsmedelshandeln lyckats dupera media och politiker med att det är lantbrukets höga kostnader som drivit upp livsmedelspriserna är otroligt. Om livsmedelspriserna var kopplade till vad bonden får betalt skulle det krävas kraftiga prissänkningar i affärerna för att komma i balans. Fortsatt genomlysning av handelns övervinster borde vara en prioriterad fråga långt innan man höftar till med påståenden om att lantbruket driver prisökningarna.

Lönsamheten i lantbruket är som sagt en av de absolut viktigaste frågorna för vår förening, den påverkas glädjande nog numera i första hand av våra medborgares syn på nyttan av en självförsörjningsgrad. Detta gör i sin tur politikerna intresserade då det finns röster att plocka om man sköter sina kort rätt. Kan vi få politikerna att förstå att ett lönsamt lantbruk både gynnar dem och oss, så har vi större möjlighet att skapa vettiga villkor för näringen.

Med andra ord finns det fortsatt mycket att göra för en förening som inte sitter i knäet på någon, här är det medlemsnyttan som regerar.

God Jul & Gott Nytt År

2023-12-05
Johan Karlzén, Ordförande SpmO