Livsmedelsstrategi 2.0

Bild: Landsbygdsminister Peter Kullgren inledningstalar på kick off för Livsmedelsstrategin 2.0. Foto: Ida Asplund Ådahl/Regeringskansliet.

Jag hade förmånen att få delta i Landsbygdsminister Peter Kullgrens sjösättande av den ”nya” Livsmedelsstrategin 2.0, mötet ägde rum på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Avsikten var att låta branschens organisationer få möjlighet att träffa ministern, och samtidigt få lyssna på olika aktörers funderingar och önskemål på en uppdatering av den nuvarande strategin.

Vi fick även möjlighet att ”mingla” med mötesdeltagarna vilket skapade goda möjligheter till framtida nätverkande. Önskemålet från ministern är att få in synpunkter och förslag från näringens aktörer, hur vill vi att en uppdaterad strategi skall formuleras för att bli tydlig, meningen är att strategin skall skapa tydligt positiva effekter för den svenska livsmedelsproduktionen. Vi kommer arbeta fram lämpliga förslag rörande exempelvis regelförenklingar. Har ni synpunkter och förslag, så tveka inte att meddela oss i styrelsen.

Del av Ledaren

2023-02-13

Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlare