Livsmedelsstrategin nyckeln till ett lönsamt svenskt lantbruk

SpmO Livsmedelsstrategin

Hur många av oss aktiva lantbrukare har satt sig in i vad den svenska livsmedelsstrategin egentligen betyder för våra företag? Troligen högst ett par procent, tittar man på hur länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter agerar är troligen kunskapen beklämmande nog inte större där heller. Jordbruksverket är det lysande undantaget, SpmO har förmånen att delta i ”Rådet för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel” där många olika frågeställningar diskuteras och på det senaste av våra möten lyftes bland annat Livsmedelsstrategins påverkan på de gröna näringarna.

Man kan konstatera att om alla följde vad som står i strategin, skulle många av näringens problem vara ickefrågor. Bland de övergripande målen finns bland annat en ökande självförsörjning, ökad livsmedelsproduktion, skapa tillväxt och sysselsättning. Dessa mål skall alltså uppfyllas senast 2030, skall detta lyckas innebär det att all tillgänglig jordbruksmark måste användas för livsmedelsproduktion, lager måste byggas upp, import endast för att pressa det svenska priset inte längre kan accepteras. Är målet en ökad inhemsk produktion och därmed större självförsörjningsgrad måste lantbruket få möjlighet att tjäna pengar, i nuläget lever många på rost och röta tyngda av en massa byråkratiska beslut som inte främjar näringens tillväxt ett smack.

Jag rekommenderar er alla att ladda ner kortversionen av Livsmedelsstrategin på regeringens hemsida, nyttig läsning och många argument som kan användas när man talar med myndighetspersoner. Be gärna dem förklara om deras beslut harmonierar med strategin. Du kommer att bli förvånad av hur dåligt pålästa dessa paragrafryttare är när det kommer till denna fråga.