På tal om risker i företagandet!

-Visste du till exempel att? 

*Leverantören skall hålla köparen skadeslös i anledning av alla eventuella krav från tredje man härrörande ur skador på person eller egendom som orsakats av Råvaran. 

*Utdrag ur handelns inköpsvillkor under, Allmänna inköpsvillkor för spannmål och oljeväxter.                                                                                                                                     

2023-02-13

Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlare