Rapport från Skåne

Team SpmO

Resultatmässigt är det tydligt att de ovanligt heta veckorna i juni dämpat skörden en hel del. Framför allt på de vårsådda grödorna. När det gäller skördeperioden skiljer sig upplevelserna en hel del inom länet! I sydöst gick det nästan i ett från första till sista tröskdagen, medan det i nordväst drog in många skurar under de tre första veckorna av augusti som försvårade planeringsarbetet en hel del. Månadens tredje vecka avslutades med ganska stora regnmängder över Skåne, vilket förvandlade många otröskade volymer från kvarnvara till fodervara. Regnen fördröjde följaktligen slutspurten och mycket av den raps som såtts i Skåne är därför sådd under den sista veckan av augusti. Risken att denna förväxer innan vintern är å andra sidan inte överhängande. //Martin Krokstorp