Rapport från Uppland/Gustaf Silén 2022-03-11

I Uppland ligger det i skrivande stund fortfarande snö kvar i norrlägen. Kalla nätter gör att tjälen håller i samt att is och vatten ligger kvar fläckvis på fälten. Det vete som syns ser ganska hyggligt ut, frågan är hur det kommer att se ut efter att isen och vattnet försvunnit. Höstrapsen ser också hittills ganska bra ut men den värsta tiden för höstgrödor har vi ännu framför oss.