Rapport från Västra Sverige

Team SpmO

I västra Sverige är skörden avklarad till 90 %. Återstår lite spannmål och åkerböna. Uppskattningsvis hamnar årets skörd strax under ett 5 års genomsnittet, speciellt på vårgrödorna. Kvalitén varierar ganska mycket. Småkärnigt, låga rymdvikter men bra proteinhalter. Mycket beroende på värmeböljan i juli, som stressade grödan.

Skördevädret har överlag varit gott med bra vattenhalter. I slutet på augusti drog ett djupt lågtryck in, med lokalt stora regnmängder, vilket sänkte kvalitén på mycket av den skörd som stod kvar ute.
Det är full fart på höstsådden, p.g.a. fina förhållande, även höstrapssådden har gått bra med lågt snigeltryck. // Bertil Hagsgård