Rapporter från Uppland

Team SpmO

Stora lokala variationer!
Ett år med mycket regn i Uppland, på många håll blev det väldigt sen sådd eller ingen vårsådd alls. Fram till midsommar såg höstgrödor och de vårgrödor som såddes tidigt riktigt bra ut men, liksom i stora delar av landet, blev det väldigt varmt i juli och det satte ner skörden ganska rejält. Jag tror ändå att vi ligger runt ”normalskörd”. Ganska låga rymdvikter men i övrigt bra kvaliteter fram till mitten/slutet på augusti då det kom omfattande regnområden över i princip hela regionen med liggsäd och sämre kvaliteter som följd. Runt 80% är skördat, mestadels sent sådd vårsäd men även en del höstvete finns kvar att skörda samt lin och åkerböna.

Nu är höstvetesådden i gång för fullt med goda betingelser. Jag bedömer att det inte är sått så mycket höstraps då det var väldigt torrt i början av augusti och när regnet väl kom mot slutet av ”rapssåddsfönstret” regnade det varannan dag. //Gustaf Silén