Stort tack till alla deltagare på årets stämma

Ja, precis så inledde jag förra årets juni ”krönika” givetvis gäller det även i år, men med den stora skillnaden att årets stämma blev något avskalad i jämförelse med tidigare års övningar. Vi genomförde Bolagsstämman den 27 maj och sen föreningsstämman den 29 maj, allt fungerade som tänkt även om det digitala rummet inte är lika bekvämt som det fysiska mötet. Till ordförande att leda föreningsstämman valdes Stefan Josefsson, vi blev guidade igenom dagordningen på bästa sätt och bugar och tackar Stefan för ett väl genomfört digitalt stämmomöte.

Jag tänker inte gå igenom hela mötet här utan det finns en sammanfattning på vår hemsida. Däremot vill jag tacka Anders Flink för ett gott arbete i valberedningen under mandat tiden, alltid strukturerad och lösningsorienterad precis det som behövs för en fungerande valberedning.  I år var det dags för Västra Sverige att kliva in i valberedningen, så vi hälsar Lars Haraldsson välkommen till valberedningen.

Jag vill också tacka avgående styrelse suppleanterna Olle Sollenberg, Mattias Dahlstrand och André Iacobaeus för ett bra och engagerat arbete under åren. Till nya styrelsesuppleanter valdes Daniel Wessman, Don Headlam och Johan Knutsson.

Sammanfattningen av föreningsstämman är att det gick utmärkta att genomföra denna digitalt, men vi hoppas slippa göra detta fler gånger. Det vi alla sett framemot glada möten, information och debatt försvann ut i Corona rymden. Inget unikt för vårt lilla sällskap, men en sammanslutning som SpmO behöver närkontakt och dialog med sina medlemmar för att kunna hålla ångan uppe. 

Nu finns det förvisso gått om ånga i maskinen att ta av och även en hel del tokstollar i näringen som ser till att kontinuerligt fylla på förråden. 

I övrigt inget nytt under solen

Senaste nytt från EU är att vi skall halvera allt som rör insatser i lantbruket på samma gång som vi ökar det ekologiska odlandet till 30% av produktionen. Om man tar sig en funderare så är detta troligen självuppfyllande, en havererad konventionell produktion höjer automatiskt den ekologiska delen och simsalabim är vi tillbaka till stenåldern. Med tanke på all solidaritet som vi dagligen översköljs av kan vi säkert hitta ett system där vi rättvist fördelar det kvarvarande livsmedlet mellan EU staterna, en bra första övning blir att se till så att alla i hela välden gemensamt får ta del av ett framtida Corona vaccin. Kanske vi skall börja där och sen får vi se hur många som vill trolla med fördelningspolitiken rörande livsmedel, solidaritet mina vänner fungerar bäst om man inte är hungrig.

CAP reformeringen känns för närvarande långt borta, inget fungerar som det skall och många av förslagen verkar helt gått i stå, personligen tror jag vi har lång väg att vandra innan det finns ett färdigt förslag att bråka om, kanske lika bra det då vi med Brexit och bångstyriga medlemsländer riskerar ett sämre läge än att tugga vidare på det som gäller för tillfället. Där vi finns med driver vi produktionsjordbrukets frågeställningar stenhårt, ekonomin för den enskilda lantbrukaren är den viktigaste byggstenen för en hållbar livsmedelsproduktion.

Vi har jobbat vidare i föreningen med diverse möten och skrivelser

Remiss svar på utredningen om framtida slamhantering har lämnats in till Miljödepartementet (finns på hemsidan).

Vi har deltagit i Dialogträff gällande Biologisk mångfald inbjudna av KEMI, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Dialoggruppen för spannmål och oljeväxter i Jordbruksverkets regi.   

Suttit med i gruppen som beslutat om kostnaden för egenproducerat utsäde SVUF 

Arbetat vidare med spannmålsprissättningen i och utanför Sverige, en riktig långbänk där det inte är många som vill att vi skall hitta rätt.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en bra start på sommaren, håll i hatten och undvik allt för närgångna övningar i Midsommar tider. 

7 Juni 2020

Johan Karlzén, Ordförande SpmO