Stort tack

Ett stort tack till årets huvudsponsor Gullviks, som bland annat ställde upp med ett motionsredskap som lockade många starka medlemmar till stordåd, en hel del av deltagarna har vad jag förstår fortfarande känslan kvar i ryggen. Vi bockar och bugar för ett smidigt och fint samarbete!

2023-07-06
Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlare