Styrelsemöte i Västerås

Dagen innan Brunnby var det dags för styrelsemöte i Västerås, placeringen gjorde att vi som normalt bara kommer till Borgeby, fick möjlighet att besöka den mellansvenska varianten. Fantastiskt trevlig mässa i ett format som erbjuder en möjlighet att i lugn och ro flanera mellan utställarna och ta sig tid att diskutera vilket kan vara lite svårare i den större varianten. Nåväl nu var det inte mässan utan styrelsemötet som det skulle informeras om.

Vi har blivit inbjudna att diskutera med Konkurrensverket om hur vi ser på den svenska livsmedelsproduktionen och handeln med allt ifrån råvaror till livsmedelsprodukter. Hur prissätts våra produkter och hur stor påverkan på konsumentpriset har detta, är det så att priset våra produkter i princip är ointressant, då förädlingsindustrin och handeln justerar sina priser så att råvaran fortsätter vara en marginalkostnad i affären.

Detta och en del andra frågor önskar myndigheten få svar på, man kommer gå igenom hela kedjan och börjar för en gång skull djupt nere i gruvan. Den nyligen granskade äggaffären visar på kraftiga övervinster i leden efter producenten, vem vet det kanske finns fler exempel på detta som behöver lyftas fram.

Vi fortsätter att granska kontrakten och hoppas på ett möte med Foder och Spannmål där vi kan diskutera våra synpunkter. Ett önskemål är att få till ett exportkontrakt som vilar mer på Matif gränsvärden än som nu på våra svenska köpares önskemål.

Dag-Henrik Larsson efterträder Kristina Forsberg i Växtskyddsrådet. En viktig fråga som vi jobbar aktivt med i rådet, är hur vi skall kunna klara försörjningsmålen om de effektivaste kemikalierna försvinner? Som det är idag tappar vi bra produkter som blir ersatta med i många fall verkningslösa preparat. Detta får till följd att vi konsumerar en massa verkningslösa medel i hopp om att dessa kanske skall bromsa angreppen. Tittar vi på insektspreparaten så har vi i år extrema problem med löss i de flesta grödor, i många fall hör man hur lössen skrattar när man lämnar fältet.

Detta är ingen framkomlig väg, precis som med all form av växtskydd måste man eftersträva maximal effekt så snabbt som möjligt i annat fall kommer resistens problematiken öka än mer. Vår roll i Växtskyddsrådet blir som tidigare att försöka balansera diskussionerna och få till en förståelse för behovet av verkningsfulla kemikalier som gör sitt jobb. I annat fall får vi snällt acceptera en osäker livsmedelsproduktion med allt vad det innebär av höga priser och matbrist.

Som lantbrukare kan det kvitta vilket man väljer, vi får snällt följa spelreglerna och konsumenten får snällt betala. Blir garanterat lite bättre fart på inflationsbrasan om man fortsätter på den vägen.

2023-07-06
Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlare