Styrelsemötet avklarat

Så fick vi äntligen efter ett antal digitala möten träffas, säga vad man vill om digitala möten men det ger inte alls lika mycket som ett fysiskt dito. Vi gick igenom medlemssituationen, ekonomi och vad vi skall jobba med framöver. Glädjande är att vi har ett stort förtroende bland er spannmålsodlare, de som avslutar sitt medlemskap gör oftast det av åldersskäl eller genom att gården tagits över av barnen eller någon annan brukare. 

Detta är helt naturligt då lantbruket oförminskat fortsätter sin storleksrationalisering, vi blir därmed några färre medlemmar men bibehåller vårt arealunderlag. Vi är fortsatt aktiva i debatten och finns med och påverkar politiker och tjänstemän i oförminskad grad. Även om vi kan uppfattas som extremt tjatiga så har handeln den goda smaken att både lyssna och öppet diskutera våra synpunkter, ett lönsamt jordbruk är som bekant bra för hela branschen.

Jordbruksverkets Patrik Eklöf kom på besök och informerade om hur det ser ut med tillgången på jordbruksråvaror såväl på global som lokal nivå. En intressant uppgift är att av världens samlade vete och majslager uppskattas hälften ligga i Kina. Frågan är om det verkligen finns ett sådant stort lager i Kina, det känns onekligen skrämmande att vi inte har bättre koll på halva världslagret av spannmål, troligen är det jag som är lite nervöst lagd.

Vi får se framtiden an med tillförsikt nu när Europas politiker gemensamt med miljörörelsen funnit lösningen, en total omställning till småskalig livsmedelsproduktion, simsalabim har vi alla mycket och nyttig mat på bordet. ”Jord till bord” the new name of the game. Vi lär återkomma till ämnet europeisk jordbrukspolitik framöver, det skall rinna mycket vatten under broarna innan man är överens i Bryssel.                                                                                                       

Inlägg

Framöver kommer jag att få välkommen hjälp med författandet, mina styrelsekamrater kommer att bidra med synpunkter och inlägg allt för att göra våra sidor än mer läsvärda, denna gång bidrar Dag-Henrik Larsson med ett inlägg.  

Avslutningsvis vill jag gratulera Charlotte och Martin Krokstorp till titeln Årets Bonde, stort grattis från hela Spannmålsodlar Sverige. 

2020-11-02

Johan Karlzén, Ordförande SpmO