Tema Växtskydd

Jag blev av en tillfällighet uppmärksammad på att Rektor på SLU har tillsammans med ett antal andra europeiska universitet undertecknat ett Letter of intent rörande ämnet ”chemical pesticide free agriculture” – ett lantbruk utan syntetiska bekämpningsmedel, hur nu det är tänkt att fungera?

Det kanske framstår som om jag försöker skapa en höna av en fjäder men så är inte fallet och absolut inte min mening. Anledningen till att jag och andra reagerat på denna information är det riskerar att driva på den enligt oss oseriösa bilden av svenskt lantbruk, mycket av debatten kring dagens lantbruk har en tendens att svartmåla vår näring som direkt miljöfarlig och inte minst negativ för klimatet. Inte bara jag utan även andra har en förmåga att bara läsa det som för tillfället passar in i ens agenda, därför riskerar denna typ av rubrik olyckligtvis driva på debatten om det kemikalie beroende och miljöförstörande lantbruket ytterligare.  Att vi reagerar skall inte tolkas som negativt, tvärtom det visar bara på hur stor påverkan ett uttalande eller ståndpunkt från SLU kan ha på näringen och inte minst i samhällsdebatten. Givetvis skall det vara högt i tak på utbildningarna och Rektor och övriga ansvariga skall naturligtvis ha full frihet att driva på och uppmuntra utveckling och forskning mot ett lantbruk där miljö och inte minst näringens lönsamhet går hand i hand. 

Som vanligt känner många sig kallade att hjälpa oss stackars förvirrade och lätt manipulerade lantbrukare att sköta jorden på bästa sätt, vi bugar och tackar för omtanken.

8 Mars 2020

Johan Karlzén, Ordförande SpmO