Terminshandel med jordbruksprodukter

Handelsbanken

Jag och SFO:s ordförande Lars-Johan Merin hade det stora nöjet att få träffa Handelsbankens ledningen för Skog & Lantbruk. Anledningen till mötet var våra föreningars kritik rörande bankens förslag att lägga ner möjligheten att prissäkra våra lantbruksprodukter. Vår spontana känsla var att banken inte varit beredda på den storm av kritik som drabbat dem.

Under mötets gång framgick det att beslutet möjligen var aningen förhastat och att man behövde mer tid för att kunna utvärdera konsekvenserna både på kort och lång sikt. Ur vår synvinkel är det förvånande att man lägger ner ett så bra och väl inarbetat koncept, att kasta bort allt arbete som banken lagt ner på utbildning av kunderna känns för den oinvigde helt oförståeligt. Vi framhöll att vi inte kan ha några synpunkter på SHB:s beslut rörande sin verksamhet, vi kan bara uppmärksamma ledningen på nyttan av tjänsten för oss lantbruksföretagare. Sammanfattningsvis kan man konstatera att bankens företrädare tog sig god tid att lyssna på våra synpunkter vilket vi verkligen uppskattar. Vår förhoppning är att man kanske tar ett omtag och försöker utveckla tjänsten i stället för att avveckla den samma.

Avslutningsvis
Du läser antagligen denna text någon gång mellan Lucia och Julafton, förhoppningsvis då lätt tillbakalutad med något gott inom räckhåll. Året har som vanligt varit speciellt men det hör till pjäsen, alla som väljer att arbeta i modernäringen skulle bli mycket förvånade om inte åren var olika. Att skriva dessa rader en gång i månaden kräver någon form av disciplin, vilket gudbevars inte är mitt starkaste ämne. Dock kan jag med ett visst mått av tillfredställelse konstatera att året närmar sig sitt slut och jag hittills inte missat någon deadline.

När jag ser tillbaka på vad som avhandlats under året kan jag konstatera att vår förening med gott resultat lyckats pilla i en hel del surdegar. Inte alla tycker som vi vilket är förståeligt men det som förvånar mig är de kollegor som sitter nöjda i båten och till och med har mage att försvara dumheterna. Jag glömmer aldrig ett distriktsmöte i Lund när jag försökte få klarhet i Lantmännens prissättning och mannen vid sidan om mig sa, sluta tjafsa annars får vi inte mat i tid. Jag vill med detta säga att det är inget självändamål att som Spannmålsodlare klaga, men om inte vi gör det så lär ingen annan gör det heller.

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott slut på 2019.

Johan Karlzén, Ordförande
2 december 2019