Uppkopplad på muggen, årets miljöinnovation!

Spannmålsodlarna

Månaden har bjudit på allehanda intressanta möten och en del förvånande händelser. Här hemma är det dags att ta tag i avloppen, allt enligt en trevlig gentleman från kommunen. Ett antal besök och kontroller har mynnat ut i en ur miljösynpunkt mycket viktig rapport. Det mesta är skit, och då menar jag givetvis inte det som passerar anläggningarna utan anläggningarnas status. Så nu är det fara och färde, fixar vi inte till detta snarast, är det stor risk att det är färdigbadat i Östersjön.

Jag kontrade omedelbart med att berätta hur mycket orenat avloppsvatten som passerade ut i havet vid haverier i våra kommunala reningsverk, handläggaren såg ut som om han skulle avlida i ljuset av denna information. Lika fullt stod han på sig och hävdade både fosfor fällor och annat nyttigt för att få stopp på den enorma belastningen vi landsbygdsbor utsatte både naturen och haven för. Så vi får snällt krypa till korset och börja bygga nya anläggningar till bostäderna på gården.

Man kan undra varför man lägger ner så mycket tid, pengar och arbete på att förse alla fastigheter med bredband, borde vara bättre att satsat på en hållbar avloppslösning för landsbygden? Kostnaderna är helt orimliga i förhållande till miljönyttan och tyvärr är dom återkommande, enligt tjänstemannen får man nog räkna med en revidering minst vart tionde år!

Jordbruksverket
I mitten på månaden var det dags för möte på Jordbruksverket, rådet för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel träffades i Jönköping. Rådets syfte är att främja och utveckla svensk livsmedelsproduktion, en del i detta arbete är att representanter för alla leden i livsmedelskedjan skall få en möjlighet att bekanta sig med de olika aktörernas verksamhet.

Vi får en genomgång av Jordbruksverkets omvärldsbevakning av livsmedelsproduktionen och går även igenom läget på den svenska marknaden. Detta är ett långsiktigt arbete och alla i rådet har givetvis olika synpunkter på vad som är viktigast att arbeta med. För vår förenings del ser jag det som mycket viktigt att delta i dessa möten, vi behövs som en balans och tydlig länk till den praktiska delen av livsmedelsproduktionen. Utan oss svenska lantbrukare fanns nämligen inget att diskutera i denna typ av forum, en del av de deltagande organisationerna bör kanske fundera över detta faktum.

Tack för ett gott samarbete
Månadens nästa tilldragelse var Lantbrukets Affärers 25 års jubileum, detta gick av stapeln i de fina lokalerna på Tejarps Gård. Jag misstänker att det kommer ett fullödigt reportage i denna tidning, men vill lika fullt tacka för ett gott samarbete med LA. Både föreningen och tidningens företrädare är vad jag förstår rörande överens om att båda parter har stor nytta av varandra. Vi ser framemot att tillsammans fortsätta utveckla detta lyckade samarbete.

5 November 2019
Johan Karlzén, Ordförande SpmO