Välkommen till webbinarium om dikesunderhåll den 21 september

Passa på! Vi hjälper Jordbruksverket att sprida ett intressant webbinarium om dikesunderhåll och huvudavvattning!
Här är länken till anmälan:
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/kurser-och-seminarier/kurskalender/arkiv/2021-09-21-dikesunderhall
Tid: 9.00–10.30
Plats: digitalt via Zoom

Välkommen till webbinarium om dikesunderhåll den 21 september. Du får en översiktlig genomgång om vad som gäller vid underhåll av diken. För dränering, vattenavledning och för miljön.
Dränering och att leda bort överskottsvatten från fält är centralt för odling och livsmedelsproduktion, både blöta och torra år.
Vad är de viktigaste aspekterna kring dikesunderhåll? Hur ska man hantera enskilda och samfällda diken i sammanhanget? Vi kommer att prata om förutsättningar, juridik och miljöhänsyn vid dikesunderhåll.

Joakim Prabert
Rådgivare Vattenhushållning
Rådgivningsenheten växtnäring och miljö
Jordbruksverket
Besöksadress: Kungsängsvägen 19, 753 23 Uppsala
Tfn 036-15 89 09
Joakim.Prabert@jordbruksverket.se
www.jordbruksverket.se https://lnkd.in/gNDxVdVn