Vårbruket en seg historia!

Nu har de flesta kommit i gång med vårbruksbestyren, torrt och kallt väder ställer till problem i stora delar av landet. Rapporterna om utvintrade oljeväxter i Mälardalen visar åter på hur riskabelt det är att vara lantbrukare. I söder har vårspannmål och sockerbetor svårt beroende på skorpbildning och brist på nederbörd, rapsen har så smått börjat blomma men kommer det inte någon nederbörd snart så får vi nog tyvärr sänka skördeförväntningarna.

Den höga prisnivån både på börserna och i den fysiska handeln lockar till tidiga försäljningar. Det är lätt att dras med i spelet när man ser prisnivåer som var helt otänkbara för ett par månader sedan. Så som vanligt ber jag er att titta igenom villkoren noga innan ni säljer oskördad spannmål eller oljeväxter, finns inget som tvingar en säljare att acceptera ett kontrakt som köparen formulerat. När det som nu är slagsmål om våra produkter skall man inte tveka att utnyttja situationen, fundera på om det finns något du vill ändra på i kontraktet innan du gör affär. På så sätt slipper du överraskningar om du inte kan uppfylla dina åtagande. Kontrakt skall givetvis i första hand fullföljas, men det måste finnas plats för diskussioner om det oväntade inträffar.

I styrelsen har vi vid ett antal tillfällen diskuterat behovet av ett standardkontrakt för spannmål, nu kanske det är tid att skapa ett ”Europavete” som även kan accepteras av vår härligt envisa kvarnförening. Brist på råvara har som sagt en tendens att skapa förhandlingsvilja, så ett önskemål från oss spannmålsproducenter till handel är följande. Skapa ett spannmålskontrakt som bygger på samma kriterier som våra grannländer använder. För exempelvis ett brödvete borde det räcka med att specificera, protein, vatten, falltal och rymdvikt. Det tyska B-vetet bord kunna vara en lämplig nivå att sikta på, då har vi in kvalité som är säljbar på de flesta marknader i vårt närområde. Vi kommer under hösten kontakta handelns olika aktörer för att lyfta denna så viktiga frågeställning, vi hoppas på en bra, öppen och konstruktiv dialog i frågan.

Kriget påverkar
Det tragiska kriget fortsätter att mala på i Ukraina, allt som vi tidigare tagit förgivit ställs på ända. Vem kunde tro att NATO frågan skull komma upp på bordet, nu verkar snart alla partier fundera på att ansluta landet till försvarsorganisationen. Även vår näring känner av hur det otänkbara plötsligt diskuteras, här talas om beredskap och vikten av att ha möjlighet att producera mat till varje pris. Vad jag förstår har regeringen uppdragit åt landets myndigheter att kartlägga vad som behöver göras för att hålla i gång livsmedelsproduktionen i landet. Resultatet av dessa övningar kommer förmodligen gå stick i stäv med mycket av det vi är vana vid. Redan nu kommer det signaler från EU att man kanske måste se över hur den nyligen förhandlade CAP reformen påverkar unionens förmåga att upprätthålla en säker livsmedelsförsörjning. Den som lever får se, men att det kommer att tas en del tidigare helt otänkbara beslut är nog ingen högoddsare.

Lantmännens stämma
Undertecknad var inbjuden att delta i Lantmännens stämma i Stockholm, man kan inte undvika att bli mäkta imponerad av detta företag. Att gå ifrån att varit ett antal olika föreningar till en gigantisk koncern på drygt 25 år är onekligen en stark prestation. Årets resultat på drygt 2,2 miljarder visar på en stabil affärs idé, medlemmarna får dela på 1 miljard vilket givetvis kommer att värma i dessa tider av osäkerhet. Man kan alltid diskutera om inte utdelningen skulle kunna komma i form av att man alltid erbjuder den bästa affären till sina ägare. Jag inser att detta är en oerhört komplex frågeställning, och lämnar den med varm hand över till de förtroendevalda. Det var intressant att lyssna på de olika motioner som lämnats in till stämman, att det finns debatt vilja hos en del av ombuden kan inte förnekas. Det friskar alltid upp med lite diskussioner i slutet på en lång stämmodag.

Jag kan konstatera, att vår i detta sammanhang lilla förening har en plats även på en Lantmännenstämma. Ett sting av hatkärlek kan till min stora glädje och stolthet skönjas under kvällens samvaro. Lantmännen utan spannmålsodlarnas ivriga ”påhejande” vore nog ingen särskilt rolig historia. Jag tackar stort för en trevlig stämma och lovar att vi fortsätter vårt arbete med att höja spannmålens värde i svenskt lantbruk. Vi önskar Magnus Kagevik lycka till med uppdraget att leda Lantmännen vidare mot nya framgångar, och ser naturligtvis framemot en bra dialog framöver.

Riksmötet
Nu är det som bekant dags för vårt Riksmöte, massor av arbete och flera inställda möten gör att vi alla ser framemot att träffas. Nu skall de sista pusselbitarna läggas på plats, sen kan vi koncentrera oss på många härliga möten med vänner och kollegor.
2022-05-10
Johan Karlzén, ordförande i Sveriges Spannmålsodlare