Vårbruksvädret har anlänt

På de sydligare breddgraderna har det vårbrukats ivrigt de senaste veckorna, inget regn i sikte och även lerjordarna reder sig fint. Ser med andra ord ut att vara perfekta förutsättningar för en bra skörd.

Men nu är det ju inte så enkelt, Sverige är ett avlångt land med olika klimatförutsättningar vilket gör att det inte går att dra några växlar på ett bra vårbruk i Skåne.

Lantbrukspressen älskar att grotta ner sig i hur långt våren kommit och hur mycket pengar som ”delas” ut till de stora lantbruken. En stilla önskan vore att man sansade sig något i rapporteringen och släpper veckotidningsrubrikerna, det gynnar inte lantbruket över huvud taget.

Fjolårets torka har gjort att alla nyheter rörande lantbruket är intressanta att förmedla till allmänheten, vikten av korrekta information är med andra ord viktigare än någonsin tidigare. Livsmedelshandeln bevakar hela tiden vad som skrivs och är inte sena att tolka denna information på ett sätt som leder till prispress gentemot producenten och eller som förra året höjda priset ut till konsument då beroende på torkan.

Nu gäller ovanstående inte bara livsmedelshandeln utan även de som köper och säljer produkter till lantbruket. Hur snabbt reagerar inte våra handlare med prisjusteringar så fort det börjar talas om en bra skörd, det går inte riktigt lika fort när det är det motsatta förhållandet.

Ett år där norra Europa dras med underskott på spannmål borde inte leda till lägre priser i Sverige förrän tidigast en ny skörd har påbörjats, har allt tal om risken med livsmedelsbrist inom landet redan blåst bort. För bara ett par månader sedan var våra uppköpare och beslutsfattare mycket bekymrade över att vi inte kunde försörja vår befolkning, hur kan man låta kvartalsekonomi styra en så viktig produktion?

Att redan nu helt bortse från möjligheten till oförutsatta avbränningar i skördenivån känns ofattbart oansvarigt. Många hemmalagrare har med stor förvåning sett dramatiska prissänkningar på spannmål de senaste veckorna och då utan att det skördats ett dugg vad jag vet, är det så att man måste börja valla in en ”lagom” låg nivå innan ny skörd så att vi som producenter inte skall bli allt för besvikna?

Mina vänner köttproducenterna har tyvärr inte märkt av denna justering av priserna på foder, så det är någon i branschen som ”skär breda remmar av andras läder”. Med andra ord dags igen att ifrågasätta sina affärskontakter ställ dom mot väggen och be om en förklaring hur man resonerar när det gäller prissättningen av våra produkter, du kommer bli överöst av en massa rappakalja rörande basis dvs skillnaden på vårt pris och terminspriset på börsen.

Sen kommer nästa visa om lager och hanteringskostnader, transporter, inkurans, storbåtar, småbåtar och vem som skall ta risken. Allt detta kokas sedan ner till något som renderar ett lågt pris på gården, acceptera inte detta utan ifrågasätt varför man inte kan pressa dessa kostnader i stället för att låta lantbrukaren ta dom. Inte kan det vara meningen att vi som producenter skall finansiera våra mellanhänders torkar, lager och dåliga logistik.

En lösning är att prismässigt stimulera gårdslagring och på det sättet förhindra en massa onödiga kostnader i form av torkning, lagring och transporter kors och tvärs genom landet. Detta eviga tjatande till trots, så vill jag verkligen önska er alla ett bra vårbruk och en rimlig mängd nederbörd så att alla våra grödor kan ge tillbaka en del av vad vi förlorat.

Det är trots all detta som driver oss att fortsätta vara lantbrukare/livsmedelsproducenter, känslan av att varje år skapa något med våra egna händer och tillsammans med våra gårdars förutsättningar göra det allra bästa för att driva fram en god skörd.

Är det då för mycket begärt att även våra handelspartners drar sitt strå till stacken?

God tur i ”vårbrukandets” ädla konst.
7 april 2019
Johan Karlzén, Ordförande SpmO