Rapport från Södermanland/Dag von Bothmer 2023-11-06

Likt merparten av övriga landet har regionen drabbats av besvärligt skördeväder, mer i
norra delen än sydöstra. Skörden har därför varit väldigt utdragen och har skett vid höga
vattenhalter. Skördeutfallet motsvarar ca 50-70% av normalskörd. Kvalitetsproblemen har
varit stora med dåliga falltal och rymdvikter. Merparten av maltkornet är nedklassat till
fodervara.

Trots den våta hösten har en hel del höstvete kunnat sås som överlag nu uppvisar en
förvånansvärt fin uppkomst trots all markpackning som uppstått under skördearbetet. En
del raps har etablerats men många har avstått från att så. Nu återstår att summera den
gångna säsongen vilket för det flesta inte kommer uppvisa något roligt resultat.