Arkiv:

Tema Växtskydd

Jag blev av en tillfällighet uppmärksammad på att Rektor på SLU har tillsammans med ett antal andra europeiska universitet undertecknat ett Letter of intent rörande ämnet ”chemical pesticide free agriculture” – ett lantbruk utan syntetiska bekämpningsmedel, hur nu det är tänkt att fungera? Det kanske…

Read More