Arkiv:

Lackar äntligen mot Jul!

Jag menar verkligen äntligen, efter att ha genomlidit ett sådant växtodlingsår behöver man en stunds återhämtning framför granen. De flesta av oss önskar sig nog mest av allt ett någorlunda normalt 2024, möjligen lite svårt att begära av jultomten. Det vi kan hoppas på är…

Read More

Remissvar på EU-kommissionens förslag till direktiv om jordhälsa

Diarienummer KN2023/03652 Föreningen Sveriges Spannmålsodlarförenings synpunkter på remissen EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens. Föreningen har via Klimat och Näringsdepartementet erbjudits en möjlighet att inkomma med synpunkter på kommissionens förslag.om övervakning av jordhälsa och resiliens. Tanken att övervaka jordhälsa och dess…

Read More