Rapport från Västmanland/Dag-Henrik Larsson 2022-03-11

Det mesta av höstraps och höstvete ser bra ut men vi har fortfarande kvar vårvinterns utmaningar med kalla nätter och varma dagar som kan ta hårt på bestånden. Vi är ju bara i början av mars när detta skrivs. Det finns en del sent sådda fält med höstvete under blöta förhållanden som får det tufft att klara sig från omsådd. Vi har även en del vatten på fälten på grund av att vi haft tjäle på fälten sedan början på december vilket inte hänt på många år. Min förhoppning är att vattnet sjunker undan snabbt men det kommer att avgöras närmaste veckorna. Med tanke på den högre risken i odlingen, var noga med insatserna och kontrollera brunnar och täckdikesögon.