Rapport från Västmanland/Dag-Henrik Larsson 2023-11-06

Året som gått är i särklass det sämsta i mannaminne för regionen. När det väl torkade
upp så det gick att så i våras så väntade en torka som inte släppte förrän det var
försent i slutet på juni. Det var många som inte fick en droppe regn mellan sådd och
midsommar. Kväve till höstvete som kom ut på fälten efter april gjorde ingen nytta.

Även om man fick upp hyfsade bestånd så skedde på många ställen en stor reduktion
av sidoskotten under maj, juni. När väl axgången kom, så var det extremt små ax med
få kärnor. Många kände nog på sig vart det lutade skördemässigt men resultatet skulle
bli sämre än befarat, skördar på vårsäd mellan 1-2 ton/ha och höstvete på 2-4 ton/
ha är vanliga och det ett år som vi gick in i med rekordhöga kostnader för insatsmedel.
När vi kom in i juli så fick vi extrema regnmängder som fortsatte in i augusti och alla
kommer väl ihåg bilderna från översvämningarna. En dyr och arbetskrävande skörd som
bara gav små volymer och dålig kvalitet och på vissa håll blev arealer otröskade.

Tyvärr är följden av året stora ekonomiska förluster. Vi i lokalföreningen kallade till
möte i oktober ihop med Fyrklövern och Handelsbanken för att få lite goda råd hur
den ekonomiska situationen skall hanteras när likviditeten är hårt ansträngd. Det
kommer att ta många år innan man är tillbaks ekonomiskt där man var innan detta år.
Sammanfattningsvis kan man säga att det blev torrare än i helvetet och blötare än i
syndafloden under samma år och det sammanfattar ganska bra årets strapatser.